תחום הסביבה והקיימות הפך בעשור האחרון לחלק משמעותי ביותר בפעילות המועצות. על מנת לספק ידע ומידע יישומי לניהול תחום הסביבה מפעיל מרכז המועצות האזוריות שני גופים:

  • ועדת קיימות וסביבה הפועלת לשימורו וטיפוחו של המרחב הכפרי בתחומי איכות הסביבה והגנת הסביבה, בשיתוף הקהילה המקומית. הוועדה כוללת ראשי מועצות ומנהלי איכות סביבה מרחבי הארץ הפועלים למימוש גישת הקיימות, מתוך ראייה הוליסטית ואחריות על השטחים הפתוחים בפרט והמרכב הכפרי בכלל.
  • צוות ניהול פסולת במרחב הכפרי הפועל לקידום ניהול הפסולת במועצות האזוריות, עוסק בקידום והתאמה של המדיניות הארצית והאזורית ומהווה צוות תגובה לכל נושא ועניין. הצוות מורכב ממנהלי איכות סביבה במועצות אזוריות, יעוץ משפטי ויעוץ סביבתי.

תחומי פעילות הוועדה:

  • טיפוחם ושמירתם של השטחים הפתוחים בישראל תוך ניהול אזורי כוללני ומושכל.
  • התחדשות ועדכון מתמיד בניהול האזורי של כל משאבי הסביבה.
  • העצמת מודעותה, מחויבותה והשתתפותה הפעילה של קהילת הכפר בניהול המרחב הכפרי.
  • עידוד והרחבת החקלאות הרב-תפקידית, אשר תייצר מזון בריא, תתמוך במגוון הביולוגי, תתרום לנוף ולתרבות הפנאי ותקלוט פסולת אורגנית ומי קולחין.
  • הידוק זיקת הגומלין בין הכפר לעיר, בדגש על פתיחת שערים ומשעולים אל המרחב הפתוח עבור הקהילות העירוניות.
  • הידוק הקשר והעמקת שיתוף הפעולה עם ארגוני הסביבה ושמירת הטבע.

חברי הוועדה

שם תפקיד מועצה  מייל 
דורון שידלוב יו"ר הועדה וראש מועצה ברנר orna@brener.org.il
אופיר ליבשטיין ראש מועצה שער הנגב sigalitg@sng.org.il
אוריאל  בן חיים  מרכזי הועדה :    uriel@azoriot.co.il
  אוריאל ראש תחום חקלאות,סביבה וקיימות מרכז המועצות האזוריות  
דדי גופר איכות סביבה גולן DediG@megolan.org.il
זאב שמחי איכות סביבה הגלבוע zeev@hagilboa.org.il
משה שליט איכות סביבה הגליל העליון moshes@galil-elion.org.il
הדס גנות דותן איכות סביבה חוף השרון hadasviva@gmail.com
אמנון דורי איכות סביבה מנשה amnod@menashe.co.il
נועה סגל איכות סביבה מנשה mnoas@menashe.co.il
הילה קפלן איכות סביבה רמת נגב hilak@rng.org.il
אריק דאובה מנכ"ל נחל שורק arik@ma-soreq.org.il
דן תנחומא מנכ"ל מטה אשר mankal@matteasher.org.il
שמעון קרן צבי גזבר שער הנגב shimonk@sng.org.il
מוטי שי מנהל תברואה הגליל העליון  motish@galil-elion.org.il
קובי גביש רכז איכות סביבה גולן gavish@golan.org.il
חיים רוקח ראש מועצה גולן lishka@golan.org.il
חיזקי סיבק   עמק חפר chizki@hefer.org.il