פורום ערי החוף הוקם לפני שנתיים ע"י כלל רשויות החוף בישראל, בחסות אוניברסיטת תל אביב והמכון לשלטון מקומי, וחברים בה כל ראשי המועצות והרשויות המקומיות החופיות.

המועצות האזוריות בתחומן יש חופים מדרום לצפון הן: חוף אשקלון, חבל יבנה, גן רווה, חוף השרון, עמק חפר, חוף הכרמל ומטה אשר. מרבית שטחי החוף נמצאים בתחומי המועצות האזוריות ועליהן מוטלת החובה לניקיון ותחזוקת החופים.

מודי ברכה, סגן ראש מועצת חוף כרמל, מייצג את מרכז המועצות האזוריות בפורום ערי ורשויות החוף.

הפעילויות שהתקיימו עד כה:

  1. העצמת החיבור אל משרדי הממשלה השונים ואל הגופים העצמאיים הפועלים במרחב החוף והים ודרישה מהמדינה לשאת בנטל תחזוקת החוף כמשאב ציבורי לכלל התושבים במדינה.
  2. חיזוק שיתופי הפעולה בין רשויות החוף.
  3. גיבוש הבנות עם המשרד לאיכות הסביבה, אשר בעתיו גדל תקציב המשרד ל- 5 מיליון ₪ וחציו יחולק מראש וחלקו לפי מדד חוף נקי.
  4. ייצוג בוועדת הפנים של הכנסת בדיונים על הגדלת תקציב, אשר גדל מ- 7 מיליון ₪ בשנת 2016 ל- 17 מיליון ₪ לשנים 2017-18, כאשר ישנן הבנות עם המשרד לתוספת תקציבית.
    ראויה לציון מעורבותם של מספר ראשי מועצות, אשר התייצבו לדיונים ואף הפעילו "שדולות" על מנת להגדיל את התקציב.
  5. יזום כנסים בינלאומיים - חלקם מקצועיים וחלקם מהווים שיתופי פעולה עם ערים סובבות ים תיכון.

לרשויות החופיות נכונה עוד עבודה רבה בהיבטים של פיתוח מחד ושמירה על הסביבה החופית לדורות הבאים.