היחידה לנשים ומגדר קמה במטרה  לקדם ולטפח נשים למוקדי קבלת החלטות במרחב הכפרי, תוך העלאת מודעות לצורך במתן שוויון הזדמנויות בין המינים בתחומי העיסוק השונים.

היחידה לנשים ומגדר פועלת להתוויית מדיניות לקידום מעמד האישה במועצות וכן הטמעת מודעות מגדרית בכל תחומי החיים. היחידה לקידום נשים נמצאת  בקשר עם היועצות במועצות האזוריות ועם גורמים ארציים העוסקים בנושא.

בנוסף, דואגת היחידה להעלאת מודעות לנושא מניעת אלימות מינית ותדאג ליצירת תשתית עבודה משותף בין המועצות.

היחידה לנשים ומגדר, עובדת ב-5 מישורים:

  1. העלאת מודעות לנושא המגדרי – יצירת אתר פייסבוק ליחידה,  כתבות שונות בנושא, עדכונים מהנעשה בארץ.
  2. הטמעת תפיסה מגדרית במרכז המועצות  ובמרחב הפעילות שלו (היחידות השונות במרכז המועצות, כנסים)
  3. עידוד נשים למעורבות במעגלי השפעה – מנהיגות נשית (מנהיגות את המחר, קורס דירקטוריות, קורס מנהלות בכירות)
  4. הכשרה וליווי ממונות על מניעת אלימות מינית בקהילה.
  5. ליווי היועצת במועצה האזורית בתוכנית העבודה.