דה מרקר: המסלול של כחלון לתכנון מהיר בדרך להתכווץ


עוד צעד אחד קדימה...יו״ר מרכז המועצות האזוריות שי חג׳ג׳ - Shay Hajaj מברך על דבריה של דלית זילבר, ומבקש מהליכוד וממפלגות המנהלות מו״מ קואליציוני בימים אלה ״להטמיע בקווי היסוד של הממשלה הבאה את ביטול הותמ״ל והפניית המשאבים להתחדשות עירונית. הועדה תסייע לרשות להתחדשות עירונית ליישם את התוכניות ולעודד את תהליכי ההתחדשות העירונית בערי ישראל.״כמו כן, קורא חג׳ג׳ לעגן בחקיקה את מעמדה הלאומי של החקלאות להבטחת אספקה של תוצרת חקלאית מקומית, שמירה על האדמות החקלאיות והגנה על החקלאים והעיסוק בחקלאות.לקריאת הכתבה שהתפרסמה בדה מרקר ביום 16.4.19 לחצו: דה מרקר המסלול של כחלון לתכנון מהיר בדרך להתכווץ