בשנים האחרונות, עלה מאוד מספר הבקשות לשינויי גבולות וחלוקת הכנסות וכיום מדובר בעשרות ועדות גבולות בשנה ובהיקפים של עשרות אלפי דונם בשנה. לעתים מתמודדת מועצה אזורית בו זמנית עם מספר ועדות לשינוי תחומי שיפוט, עם מספר רשויות מקומיות. לאור תכניות הותמ"ל, צפוי שמספר הועדות והעברת השטחים יגברו בשנים הקרובות.

ועדות הגבולות הפועלות כבר שנים ארוכות במתכונת ארעית וזמנית. מדובר בוועדות שהוקמו עם השנים בכל מקום, שבו עלו לדיון סוגיית שינוי הגבולות הגיאוגרפים, סוגיית חלוקת הכנסות בין רשויות, כמו גם שינוי מעמד מוניציפאלי.

בשנת 2016 פועל משרד הפנים להקמת 6 ועדות גבולות גאוגרפיות קבועות, אשר ידונו בסוגיות של שינוי גבולות, חלוקת הכנסות בין רשויות ושינוי מעמד מוניציפאלי. הוועדה הראשונה נמצאת בהליך הקמה ותעסוק באזור מטרופולין חיפה.

לצורך התמודדות עם ועדות מרחביות אלו - נציגי מרכז המועצות האזוריות, באמצעות ועדת תכנון וועדת קרקעות, לומדים את התחום, הקריטריונים ודרכי פעילות הועדות הגאוגרפיות, על מנת לגבש עמדה ולתת כלים בידי המועצות האזוריות, שיסייעו להתמודדותן עם דרישות לשינויי שטחי שיפוט וחלוקת הכנסות חדשה במרחבן.