בעשור האחרון חלו שינויים מרחיקי לכת במרחב הכפרי. לשינויים אלה ולמדיניות מוסדות התכנון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) השלכות חשובות על הישובים הכפריים בפרט והמגזר הכפרי בכלל.

הרפורמות המרכזיות שחלו בתחום זה הן:

חשיבותם של נושאים אלה רבה והם מציבים את מרכז השלטון האזורי, באמצעות ועדות התכנון והקרקעות, מצד אחד כגורם מתכלל, מעורב ומייצג את המגזר הכפרי במוסדות הארציים, ביניהם: משרדי הפנים והאוצר, רמ"י ומינהל התכנון, ומצד שני כגורם מיידע ומפיץ חומר מקצועי לכלל המועצות האזוריות.

המרכז פועל בשותפות עם התנועות המיישבות למען קידום, פיתוח ושמירה על המרחב הכפרי על כלל מרכיביו, כולל: קהילות, חקלאות, מורשת בנויה ונופית ומרחבים פתוחים.