קול קורא לתמיכה תקציבית בפעילויות נלוות לניקיון המיליון