ברכה לראש השנה מיו"ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה האזורית מרחבים


חברות וחברים,
"באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות": ראש השנה שלפנינו הוא אחד מארבעה ראשי שנים בלוח השנה העברי. אבל דווקא הוא, ראש השנה החקלאי מכולם. כנאמר במשנה.
על פי האמונה היהודית, בראש השנה נקבע גורלו של כל אדם.-וגם גורל המדינה: האם פנינו לשלום או חלילה לחרב, למלחמה ואיזו שנה לפנינו, שנת שובע או, חלילה, שנת רעב. 
 
הקשר הזה, בין ביטחון לצמיחה כלכלית -בין ביטחון לחקלאות - חשוב גם היום.
ועל כך אנחנו נאבקים - וב״ה גם נראה פירות.
יחד נמשיך לשמור על ענף החקלאות ולהבטיח את ביטחון המזון.  
 
אני מבקש לאחל לכולנו שנה טובה, מתוקה ובריאה!
שנת שלום וברכה. 
שנרבה במצוות ובמעשים טובים ושתמיד יהיה רק טוב. 
 
שנה טובה ומבורכת
 
שנה טובה