מנכ"ל- סיכום פעילות מטה מרכז השלטון האזורי לשנת 2021