קולות קוראים לרשויות מקומיות


ראשי מועצות ומנכ"לים שלום רב,

להלן רשימת קולות קוראים לרשויות מקומיות שפורסמו אתמול והיום:

1. הגשת בקשות לתמיכה מתקציב מינהל התרבות לשנת 2022 בתחום תאטרון הפרינג’ -לחצו כאן >

2.  קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות קולטות עלייה בנגב ובגליל לשנת 2022 - לחצו כאן >

3. קול קורא להגשת בקשות להצטיידות על פי תקן למסגרות דיור קהילתי לאנשים עם מוגבלות - לחצו כאן >

4. קול קורא להגשת בקשות לתמיכה מתקציב משרד הפנים לשנת 2022 בעד עבודות לבינוי ופיתוח של בתי עלמין של עדות לא יהודיות - לחצו כאן >