וועד החינוך החדש


מרכז השלטון האזורי מברך את מירב בן שימול , מנהלת חינוך רווחה וקהילה במ.ש.א , על חברותה בוועד החינוך החדש שהקימה שרת החינוך , ד"ר יפעת שאשא ביטון .

השרה הודיעה על מינויו של וועד החינוך , לאחר שבמשך 4 שנים הוא לא פעל.

לוועד מונו 17 חברות וחברים מהאקדמיה, שלטון מקומי,ארגוני מורים ואנשי חינוך מגופים חיצוניים.

שרת החינוך מינתה את ועד החינוך מתוקף חוק החינוך הממלכתי, במטרה להיוועץ בו בקידום חוקים ובנושאים אשר עומדים על סדר היום החינוכי.

בהצלחה רבה למירב ולוועד בפעילותם לקידום החינוך .

מירב בן שימול, מנהלת חינוך רווחה וקהילה במ.ש.א ושרת החינוך דר יפעת שאשא ביטון