הנחיות משרד החקלאות אודות מניעת זיהום מי שתייה בחומרי הדברה


בתחילת מאי 2017 התרחש אירוע זיהום מי שתייה באבן יהודה, אשר גרם לאשפוז שתי ילדות ולאיסור השימוש במים לישוב כולו למשך 5 ימים. ככל הנראה מקור הזיהום הוא שימוש לא נכון בחומר לחיטוי קרקע.אי לכך, פרסם משרד החקלאות הנחיות לחקלאים אודות מניעת זיהום מי שתייה בחומרי הדברה.ההנחיות מצורפות לידיעתכם ושימושכם. נא וודאו העברת המידע לציבור החקלאים.הנחיות לחקלאיים מניעת זיהום מי שתייה בחומרי הדברה