הליך הכרזה על מתחמים בקבינט הדיור


הליך הכרזה על מתחמים בקבינט הדיורלקבלת רשימת המיילים של חברי קבינט הדיור יש לפנות לנעה שבדרון רכזת פרויקט ותמ"ל: noa@azoriot.co.il