קורס תכנון במרחב הכפרי


המחזור העשירי של קורס מתכננים במגזר הכפרי יוצא לדרך ואתם מוזמנים להירשם.מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.קול קורא - קורס מתכננים במרחב הכפריטופס הרשמה לקורס