עמדת מרכז המועצות בנושאי תכנון וחקלאות לקראת בחירות 2019


לחצו כאן לעמדת מרכז המועצות האזוריות שמופצת לנציגי המפלגות ובה שתי דרישות מרכזיות:
  1. לבטל את הותמ"ל ולהשקיע את מרבית המשאבים בהתחדשות עירונית ובכלי יישום של תכניות הבנייה, במקום להמשיך לתכנן יחידות דיור על הנייר.
  2. לקדם את חוק החקלאות והכפר ולעגן בחקיקה ראשית את מעמד החקלאות בישראל
אנו מבקשים מנציגי המפלגות להטמיע את מדיניות ההגנה על החקלאות והשטחים הפתוחים עבור כלל תושבי המדינה.