חג שבועות: חידון המועצות האזוריות

בחנו את עצמכם עד כמה אתם מחוברים לחקלאות?


מה השם הכי נפוץ לפרה בישראל, כמה חלב ייצרו השנה, מיהו הרפתן שהפך לראש הממשלה, היכן מגדלים את רוב העגבניות שנצרכות בישראל?